O wydaniu decyzji z dnia 29 września 2011 r. o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Nr 1/2011 Starosty Wągrowieckiego znak GN.6740.2.2011.GN11 z dnia 05 lipca 2011 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ...

Treść archiwalna

dla inwestycji pn.: "Budowa dróg dojazdowych do specjalnej strefy ekonomicznej

Obwieszczenie publikowane w terminie od 10 października 2011 r. do 24 października 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 10.10.2011
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 11:06