O zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna na odcinku km 0+030 do 0+162,75 oraz 4+460,69 do 5+806,65", której nadano rygor natychmiastowej wykonalności

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 21 marca 2013 r. do dnia 4 kwietnia 2013 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 18.03.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 14:37