O zmianie treści obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 434 ...

Treść archiwalna

na odcinku od końca obwodnicy Śremu do drogi krajowej nr 36"

Obwieszczenie publikowane w terminie od 30 grudnia 2009 r. do 14 stycznia 2010 r.

Autor: Nazwiska w załączonych plikach pdf
Data utworzenia: 23.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28