Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wydaniu decyzji z dnia 14 marca 2013 r., utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. nr 144/12 zatwierdzającą projekt budowlany i ...

... udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A z siedzibą w Warszawie pozwolenia na budowę inwestycji: "Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn-Odolanów: etap II Turek-Odolanów, na terenie województwa wielkopolskiego o długości 85,3 km - odcinek od granicy gminy Przykona z gminą Turek do działki nr 1034 w obr. Gliśnica, gm. Odolanów".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 5 kwietnia 2013 r. do dnia 19 kwietnia 2013 r.

Autor: Krzysztof Antczak
Data utworzenia: 14.03.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28