Obwieszczenie Wojewody o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołań od decyzji Starosty Tureckiego Nr 2/2014 z dnia 22.04.2014 r. (znak AB.6740.1.10.2013) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ...

Treść archiwalna

... polegającej na rozbudowie ulicy 13 KD-D na odcinku od ul. P.O.W. do ul. Smorawińskiego w Turku.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 14 lipca 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 30.06.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28