Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o możliwości zapoznania się przez strony postępowania administracyjnego z aktami w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa stacji Mosina od ...

Treść archiwalna

... km 144.400 do km 147.300 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz środowiska. "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 12 czerwca 2013 r. do dnia 26 czerwca  2013 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 10.06.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28