Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S5 Poznań (A2 węzeł ...

Treść archiwalna

... „Poznań Zachód” - d. „Głuchowo”) - Wrocław (A8 węzeł „Widawa”), odcinek Poznań (węzeł „Poznań Zachód” - d. „Głuchowo”) - Wronczyn (węzeł „Mosina” - d. „Wronczyn”)”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 13 czerwca 2014 r. do dnia 4 lipca 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 13.06.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28