Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o sprostowaniu oczywistej omyłki w punkcie VIII.11 ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 1/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla „Budowy obwodnicy Opalenicy ...

Treść archiwalna

... w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307” - Etap II.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 9 czerwca 2014 r. do dnia 23 czerwca 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 09.06.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28