Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa stacji Leszno od km 94.750 do km 97.675 w zakresie układu ...

... torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, usunięcie kolizji elektroenergetycznych, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji. "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 10 grudnia 2014 r. do dnia 24 grudnia 2014 r.

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 10.12.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28