Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewody Wielkopolskiego Nr 450/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. dla inwestycji pn. "Budowa odcinka gazociągu ...

Treść archiwalna

... wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Gustorzyn - Odolanów, realizowana pod nazwą projektową: "Wymiana odcinka gazociągu DN 500 relacji Gustorzyn - Odolanów".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 19 maja 2014 r. do dnia 2 czerwca 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 19.05.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28