Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia w części ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewody Wielkopolskiego Nr 144/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., dla inwestycji pn. "Budowa ...

Treść archiwalna

... gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn - Odolanów: Etap II Turek Odolanów, na terenie województwa wielkopolskiego o długości 85,3 km - od granicy gminy Przykona z gminą Turek do działki nr 1034 w obr. Gliśnica, gm. Odolanów".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 24 lipca 2014 r. do dnia 7 sierpnia 2014 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 24.07.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28