Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewody Wielkopolskiego Nr 68/12 z dnia 12 marca 2012 r., dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu wysokiego ...

Treść archiwalna

... ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Lwówek wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi, etap II Gorzów Wlkp. - Lwówek na terenie województwa wielkopolskiego".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 31 lipca 2014 r. do dnia 14 sierpnia 2014 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 31.07.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28