Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2012 r. nr 4/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej ...

Treść archiwalna

... nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 11 czerwca 2013 r. do dnia 25 czerwca 2013 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 06.06.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28