Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji nr 10/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie wiaduktu nad ulicą Inflancką w ciągu drogi krajowej nr 11 (ul. Bolesława Krzywoustego) w Poznaniu, której...

Treść archiwalna

... nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 18 czerwca 2014 r. do dnia 2 lipca 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 18.06.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 11:42