Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji nr 13/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 135 w miejscowości Miały poprzez budowę kładki dla pieszych ...

Treść archiwalna

... przez rzekę Miałę, realizowanej pn. „Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Miałę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 135 w miejscowości Miały”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 5 sierpnia 2014 r. do dnia 19 sierpnia 2014 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 05.08.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 11:42