Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji nr 14/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 5 Poznań - Wrocław od km 211+156,4 do km 211+514,6 w zakresie budowy ciągu pieszego na ...

...  odcinku Zamysłowo ul. Twardowska - droga Twardowo-Srocko Małe, realizowanej pn. „Budowa ciągu pieszego na odcinku Zamysłowo ul. Twardowska - droga Twardowo-Srocko Małe ETAP II”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 11 sierpnia 2014 r. do dnia 25 sierpnia 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 11.08.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 11:43