Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji nr 16/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz w m. Wyrzysk", której nadano rygor natychmiastowej wykonalności

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 7 stycznia 2014 r. do dnia 21 stycznia 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 07.01.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28