Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji Nr 223/13 zmieniająca ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę Wojewody Wielkopolskiego Nr 69/12 z dnia 12 marca 2012 r., dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia...

Treść archiwalna

DN700 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn – Odolanów: Etap I Gustorzyn – Turek.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 21 czerwca 2013 r. do dnia 15 lipca 2013 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 20.06.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28