Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji nr 8/2014 (znak IR-III.7820.6.2014.2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 307 w zakresie budowy chodnika na odcinku Zakrzewo - ...

Treść archiwalna

... Polityka, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 30 maja 2014 r. do dnia 13 czerwca 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 30.05.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 11:41