Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2012 r. zmieniającej ostateczną decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2010 r. nr 21/2010 o zezwoleniu ...

Treść archiwalna

... na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-11 Poznań – Kępno – granica województwa na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego etap II od km 400+000 do km 413+890 wraz z rozbudową ul. Kaliskiej w ciągu drogi krajowej nr 25 od Al. Słowackiego do węzła „Ostrów Wielkopolski” na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-11.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 12 czerwca 2013 r. do dnia 26 czerwca 2013 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 07.06.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 14:33