Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 64/Z/14 z dnia 23 lipca 2014 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "PB-2 Szlak Drzymałowo - Grodzisk Wlkp. w ...

Treść archiwalna

... km: 56.400 - 57.588, 57.609 - 60.085, 60.090 - 67.300 oraz przejazdy w km: 70.992, 97.268 i 100.058, w zakresie: układ torowy wraz z odwodnieniem, przejazdy w poziomie szyn o konstrukcji podsypkowej, sterowanie ruchem kolejowym, elektroenergetyka, telekomunikacja".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 8 sierpnia 2014 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 25.07.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28