Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w całości decyzję Starosty Tureckiego Nr 2/2014 z dnia 22.04.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy 13 KD-D ...

Treść archiwalna

... na odcinku od ul. P.O.W. do ul. Smorawińskiego w Turku i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 8 sierpnia 2014 r. do dnia 22 sierpnia 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 08.08.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28