Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w całości decyzję Starosty Tureckiego Nr 5/2014 z dnia 12.06.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania...

Treść archiwalna

... pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Psary - Przykona" i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 15 września 2014 r. do 29 września 2014 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 15.09.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28