Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu na wniosek Gminy Duszniki przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji nr 209/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. (znak: IR-V.7840.191.2014.7) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę ...

Treść archiwalna

... dla inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sędzinko, gmina Duszniki".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 13 czerwca 2014 r. do dnia 27 czerwca 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 12.06.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28