Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu postanowienia z dnia 8 stycznia 2014 r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 15/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej...

polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 12 w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego - Złota w Kaliszu, realizowanej pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego - Złota w Kaliszu"

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 13 stycznia 2014 r. do dnia 27 stycznia 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 08.01.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28