Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w trybie przeprowadzonego postępowania odwoławczego, decyzji z dnia 14 sierpnia 2014r. utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr 114/Z/13...

Treść archiwalna

z dnia 29 października 2013 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję pn.: "Przebudowa szlaku Mosina - Luboń k/Poznania od km 147.300 do km 156.500 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz środowiska. "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 5 września 2014 r. do dnia 19 września 2014 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 05.09.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28