Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji nr 176/14 z dnia 22 maja 2014 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i ...

Treść archiwalna

... deszczowej" zlokalizowanej w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 442 relacji Września - Pyzdry - Gizałki - Kalisz oraz w pasie drogowym autostrady A2 w miejscowości Bierzglinek.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 28 maja 2014 r. do dnia 10 czerwca 2014 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 27.05.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28