Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Kórnik, obręb Kamionki

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 4 czerwca 2014 r. do dnia 23 lipca 2014 r.

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 04.06.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28