Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego wznowionego postanowieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody ...

Treść archiwalna

... Wielkopolskiego z dnia 19 sierpnia 2010 r. utrzymującą w mocy decyzję Nr 9/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 10 czerwca 2010 r. o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Polnej poprzez budowę chodnika oraz dwóch zatok autobusowych w Czerwonaku.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 11 czerwca 2014 r. do dnia 25 czerwca 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 11.06.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28