Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Tureckiego Nr 3/14 z dnia 6.05.2014 r. (znak AB.6740.1.11.2013) o zezwoleniu na realizację ...

... inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa odcinka drogi gminnej nr 663562P w miejscowości Dzierżązna”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 31 lipca 2014 r. do dnia 14 sierpnia 2014 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 31.07.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28