Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zgromadzeniu wymaganej prawem dokumentacji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa stacji Czempiń od km 131.080 do km 134.500 w zakresie ...

... układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz środowiska. "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań" .

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 24 czerwca 2013 r. do dnia 8 lipca 2013 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 21.06.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28