Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. o zezwoleniu na ...

...realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m.Września, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 29 stycznia 2018 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 11.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.01.2018 - 00:00