Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2017 r. o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniającej ostateczną decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2016 r. nr 8/2016

... o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 (droga krajowa) – odcinek I od km 0+764,87 do km 4+382,42, w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren), której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 17 stycznia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 15.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 01.02.2018 - 00:00