Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji...

... pn. Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska w odcinku od słupa 209 do stacji Piła – Krzewina (wprowadzenie liniowe).

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 5 stycznia 2018 r. do dnia 19 stycznia 2018 r.

Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 02.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.01.2018 - 00:00