Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Dobiegniew od km 52+265 do ...