Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. o wniesieniu odwołania od decyzji nr 279/17 wydanej w dniu 27 grudnia 2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie ...

... sieci przesyłowej pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”. Odcinki dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasieniec – Pątnów – województwo wielkopolskie – ETAP I.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 29 stycznia 2018 r. do dnia 12 lutego 2018 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 23.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2018 - 00:00