Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2018r. o wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. nr 18/2017 (znak IR-III.7820.9.2017.2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na ...

... budowie drogi krajowej nr S5 Poznań-Wrocław (od km 17+480,00 do km 36+389,86) odcinek Wronczyn-Kościan Południe.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 26 stycznia 2018 r. do dnia 9 lutego 2018 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 23.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.02.2018 - 00:00