Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji Nr 256/17 z dnia 27 listopada 2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, dla inwestycji pn. "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej ...

... 400/220/110 kV Pątnów część I".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia 22 stycznia 2018 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 05.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.01.2018 - 00:00