Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 4/18 z dnia 5 stycznia 2018 r. (znak: IR–V. 7840.267.2017.11 ) dla inwestycji pn .: „Przebudowa istniejącej linii 110 kV relacji Pniewy – Wronki ..

... na linię dwutorową. Przebudowa linii na odcinku GPZ Pniewy – projektowany słup nr 20 (od GPZ Pniewy do istniejącego przęsła 19-20) w skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 187 i obszarem kolejowym”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 10 stycznia 2018 r. do dnia 24 stycznia 2018 r.

Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 05.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.01.2018 - 00:00