Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Implementacyjnego do SRT 2020 r. z perspektywą do 2030

Ogłoszenie publikowane w terminie od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 5 lutego 2014 r.

Autor: Adam Zdziebło
Data utworzenia: 02.01.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28