Archiwum przetargów - 2018

Status Nazwa
zakończony Usługa realizacji prac zleconych w zakresie utrzymania, konserwacji, napraw i rekonfiguracji sprzętu łączności radiowej zarządzania i kierowania Wojewody Wielkopolskiego, radiotelefonicznej sieci systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, radiowego ...
zakończony Remont 4 pomieszczeń na parterze w budynku C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 Poznań
zakończony Dostawa pompy do wody zanieczyszczonej dużej wydajności
zakończony Dostawa zasobów magazynowych (artykułów przeciwpowodziowych i BHP) do wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Usługa sprzątania terenu wokół budynków w Delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, Koninie, Pile oraz Lesznie wraz z pielęgnacją zieleni, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Remont pomieszczeń byłej poligrafii w budynku C oraz pomieszczenia archiwum w budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
zakończony Remont pomieszczeń biurowych w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Koninie przy ul. Aleje 1 Maja 7
zakończony Remont pomieszczeń kartoteki w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy pl. Wolności 17
zakończony Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie oraz Pile
zakończony Zapewnienie dostępności i niezawodności Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją WUWeu opartego o platformę OfficeObjects® w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Strony