Świadczenie usług cateringowych dla uczestników Dnia Otwartego dla Cudzoziemców, organizowanego przez Wydział Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Treść archiwalna

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, prowadzący postępowanie pn.: „ Świadczenie usług cateringowych dla uczestników Dnia Otwartego dla Cudzoziemców, organizowanego przez Wydział Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ” informuje, że w dniu 04.06.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą: 5S Krzysztof Chwała, ul. Św. Floriana 8/11, 60-536 Poznań.
/5 czerwca 2019 r./

Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 23.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.05.2019 - 12:21
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 13:30