Świadczenie usługi ochrony obiektów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur w Pile, Lesznie, Kaliszu i Koninie, z możliwością składania ofert częściowych

Treść archiwalna

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu w dniu 21.06.2019 r. zostały zawarte umowy: w części I, III, IV i V z Wykonawcą: Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych "LEX" sp. z o.o., ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz

w części II z Wykonawcą: Asecura -Service sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 15, 64-920 Piła

Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 17.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.05.2019 - 12:17
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 13:30