Archiwum zapytań ofertowych - 2021

Status Nazwa
zakończony Sprzedaż i dostarczenie flag Powstania Wielkopolskiego
zakończony Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne - wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Delegatury w Koninie na rok 2022 i 2023
zakończony Serwis systemów elektrycznych i energetycznych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu
zakończony Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Systemu Łączności Radiowej wojewody wielkopolskiego
zakończony Zapewnienie rocznego wsparcia serwisowego systemu wideokonferencyjnego TrueConf wykorzystywanego w WCZK, obejmującego aktualizacje systemu do najnowszych wersji i funkcjonalności ukazujących się w terminie 10 dni od dnia wystąpienia aktualizacji oraz ...
zakończony Nagłośnienie sali konferencyjnej mieszczącej się w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w lokalizacji pl. Wolności 17 w Poznaniu
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu 3 szkoleń specjalistycznych dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Zorganizowanie szkolenia nt. Kurs szybkiego pisania bezwzrokowego, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta...
zakończony Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart imiennych dla pracowników, ich osób towarzyszących i dzieci
zakończony Wymiana wentylatora FK/60 zamontowanego na strychu budynku „B” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Strony