Dziennik nr 114 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 czerwca 2009 r.

Nr 114

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1840

nr XXVII/241/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
1841

nr 267/XXXVII/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Dębogóra i Czerwonak

 
1842

nr 268/XXXVII/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerwonak

 
1843

nr 269/XXXVII/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania wysokości opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku

 
1844

nr XLVII/446/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z gminnego placu targowego w Tarnowie Podgórnym przy ul. Wąskiej

 
1845

nr XLVII/449/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowych na targowisku gminnym w Tarnowie Podgórnym

 
1846

nr XXXII/181/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Czerniejewo

 
1847

nr XXIX/180/09 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

 
1848

nr XXIX/181/09 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzałkowo

 
1849

nr 442 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 188 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
1850

nr 454 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca Statut Miasta Konina

 
1851

nr XXVII/190/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków przyznawanych w odniesieniu do realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 
1852

nr XXXIII/188/09 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Miasta Słupcy

 
1853

nr XXXIII/189/09 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Miasta Słupcy

 
1854

nr XXXIII/190/09 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca

 
1855

nr 251/XXV/09 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego

 
1856

nr 252/XXV/09 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
1857

nr XXXIV/484/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań

 


SPRAWOZDANIA

 
1858

zarządzenie nr 4/2009 Wójta Gminy Skulsk z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2008 rok

 
1859

sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2008 r.

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1860

nr WN.-7.0911-177/09 z dnia 14 maja 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXXII/181/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

 
1861

nr WN.I-7.0911-181/09 z dnia 14 maja 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XLVII/446/09 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 kwietnia 2009 r.

 
1862

nr WN.I-7.0911-180/09 z dnia 15 maja 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XLVII/449/09 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 kwietnia 2009 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 12.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 10:18