Dziennik nr 140 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 lipca 2010 r.

Nr 140

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2687

nr LXX/963/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podolany Zachód D w Poznaniu

 
2688

nr LXX/964/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podolany Zachód E w Poznaniu

 
2689

nr LXX/971/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie podwyższania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 
2690

nr XLVIV/258/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo"

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2691

nr NK.I-8.0911-113/10 z dnia 19 maja 2010 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr LXX/971/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie podwyższenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 
2692

nr NK.I-7.0911-119/10 z dnia 24 maja 2010 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XLIV/258/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo

 


SPRAWOZDANIE

 
2693

zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie za 2009 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 10:33