Dziennik nr 192 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 listopada 2009 r.

Nr 192

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3302

nr XXVI/183/2009 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Białe Piątkowo

 
3303

nr XXVI/184/2009 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Biechowo

 
3304

nr XXVI/185/2009 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Bugaj

 
3305

nr XXVI/186/2009 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Chlebowo

 
3306

nr XXVI/187/2009 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Czeszewo

 
3307

nr XXVI/188/2009 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Gorzyce

 
3308

nr XXVI/189/2009 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Kębłowo

 
3309

nr XXVI/190/2009 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Kozubiec

 
3310

nr XXVI/191/2009 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Książno

 
3311

nr XXVI/192/2009 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Lipie

 
3312

nr XXVI/193/2009 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Mikuszewo

 
3313

nr XXVI/194/2009 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Nowa Wieś Podgórna

 
3314

nr XXVI/195/2009 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Orzechowo

 
3315

nr XXVI/196/2009 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Pałczyn

 
3316

nr XXVI/197/2009 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Rudki

 
3317

nr XXVI/198/2009 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Skotniki

 
3318

nr XXVI/199/2009 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchylenia uchwał własnych

 


SPRAWOZDANIE

 
3319

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Mikstat za 2008 roku

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3320

nr KN.I-4.0911-37/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/183/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Białe Piątkowo

 
3321

nr KN.I-4.0911-38/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/184/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Biechowo

 
3322

nr KN.I-4.0911-39/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/185/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Bugaj

 
3323

nr KN.I-4.0911-40/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/186/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Chlebowo

 
3324

nr KN.I-4.0911-41/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/187/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Czeszewo

 
3325

nr KN.I-4.0911-42/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/188/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Gorzyce

 
3326

nr KN.I-4.0911-43/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/189/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Kębłowo

 
3327

nr KN.I-4.0911-44/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/190/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Kozubiec

 
3328

nr KN.I-4.0911-45/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Książno

 
3329

nr KN.I-4.0911-46/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/192/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Lipie

 
3330

nr KN.I-4.0911-47/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/193/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Mikuszewo

 
3331

nr KN.I-4.0911-48/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/194/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Nowa Wieś Podgórna

 
3332

nr KN.I-4.0911-49/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/195/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Orzechowo

 
3333

nr KN.I-4.0911-50/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/196/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Pałczyn

 
3334

nr KN.I-4.0911-51/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/197/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Rudki

 
3335

nr KN.I-4.0911-52/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/198/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Skotniki

 
3336

nr KN.I-2.0911-53/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XXXIX/272/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec przy ul. Kolejowej, działki nr ewid.: 258,259,261, 262, 245, 260/3

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3337

nr OPO-4210-58(7)/2009/588/VI/ED z dnia 9 października 2009 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Odlewnię Żeliwa "Śrem" S.A. z siedzibą w Śremie

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
3338

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 5 października 2009 r. o zmianie w składzie Rady Miasta Poznania

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 13.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 09:35