Dziennik nr 40 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 26 marca 2008 r.

Nr 40

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
817

nr 10/08 z dnia 18 lutego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Cegliniec"

 
818

nr 11/08 z dnia 18 lutego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Olbina"

 
819

nr 12/08 z dnia 18 lutego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Stara Buczyna w Rakowie"

 
820

nr 13/08 z dnia 18 lutego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Urbanowo"

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
821

nr XIV/84/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008

 
822

nr XV/99/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Działkowej w mieście Wronki oraz w obrębie Nowa Wieś

 
823

nr XXX/282/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części północnej "Południowo-zachodniego klina zieleni" w Poznaniu- obszar D

 
824

nr XXX/285/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Smochowice Południe" w Poznaniu

 
825

nr XIX/206/08 Rady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Śniadeckich (dz.nr ewid.49/1)

 
826

nr XIX/207/08 Rady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Niepodległości i ul. Szkolnej

 
827

nr XIX/208/08 Rady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Równej i Koszykowej

 
828

nr I/6/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr X/83/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 26.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 13:14