Dziennik nr 64 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Nr 64

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1254

zarządzenie Nr 94/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kwilcz

 
1255

zarządzenie Nr 95/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłosławiu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1256

nr XIX/135/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na rok 2008

 
1257

nr XIV/72/07 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 rok

 
1258

nr XVI/121/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

 
1259

nr XIII/94/07 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1260

nr XII/96/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/251/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Zaniemyśl przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

 
1261

nr XII/97/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zaniemyśl

 
1262

XVIII/73/2008 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IX/31/2007 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brodnica w latach 2007 - 2012

 
1263

nr XVII/114/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Sieraków

 
1264

nr XVII/112/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

 
1265

nr XVII/114/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora w Wągrowcu

 
1266

nr XIX/115/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.

 
1267

nr XXII/143/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej

 


POROZUMIENIE

 
1268

porozumienie z dnia 1 kwietnia 2008 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim z Prezesem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w sprawie powierzenia obowiązków wojewody jako organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO

 
1269

zarządzenie Nr 13/2008 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Domu Matki i Dziecka Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na 2008 rok

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1270

decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2008 r. nr OPO-4210-3(7)/2008/883/VII/AgS w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach

 


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŁUBOWO

 
1271

komunikat Wójta Gminy Łubowo z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2007 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 21.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 12:00