Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach

Podstawa prawna:

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Infrastruktury
Oddział Komunikacji i Transportu
al. Niepodległości 16/18
pok. 227, II piętro, bud. C
tel.: 61 854 17 48

Autor: Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 18.07.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.07.2012 - 13:07
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.06.2024 - 14:10